Tytuł artykułu: Zagrożenie bezpieczeństwa budowli w wyniku nieprawidłowych metod odwodnienia

Autorzy: MATUSIEWICZ, W.

Słowa kluczowe: parametry geotechniczne, podtopienia, drenaż zewnętrzny, studnia chłonna, obszar bezodpływowy

Streszczenie: Przedstawiono przyczyny podtopienia i cztery sposoby odwodnienia budynku tj. studnie typu abisynka w dnach studni betonowych z pompami ssąco-tłoczącymi, dwie studnie żelbetonowe z otworami o średnicy 0,032 m w dnach i ścianach bocznych z pompami zatapialnymi i pływakową regulacją poziomu, studnię depresyjną o głębokości 16 m z pompą głębinową, iniekcję niskociśnieniową na poziomie posadzki i ściany fundamentowej pomieszczeń przyziemia. Przyjęte rozwiązania były mało skuteczne, grunt spod budynku był wynoszony z pompowaną wodą co spowodowało osiadanie słupa podtrzymującego parter i posadzki pomieszczenia parteru. Badania geotechniczne wykazały, ze po odwodnieniu grunt poniżej ław fundamentowych jest w stanie luźnym. Zaproponowano wzmocnienie fundamentów metodą jet grauting oraz pierścieniowy drenaż zewnętrzny.

Cytowanie w stylu APA: Matusiewicz, W. (2011). Zagrożenie bezpieczeństwa budowli w wyniku nieprawidłowych metod odwodnienia. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (4), 344-354.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Matusiewicz, 2011), następne powołania: (Matusiewicz, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Matusiewicz, Władysław. "Zagrożenie bezpieczeństwa budowli w wyniku nieprawidłowych metod odwodnienia." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 54 ser., vol. 20, nr 4, (2011): 344-354.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Matusiewicz 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Matusiewicz_2011_PNIKS, author={Matusiewicz, Władysław}, title={Zagrożenie bezpieczeństwa budowli w wyniku nieprawidłowych metod odwodnienia.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN54/A8/art8.pdf}, year={2011}, volume={20 (4)}, number={54}, pages={344-354}}

Pełny tekst PDF


Go Back